Cris-is
The show is about to begin. The festival has contracted the services of the company Wet Floor, with more than 30 years of experience, to clean the stage and leave it in perfect condition. Everything has to be ready for the show to begin.This new show by Cristina Solé (Los 2play, Circus Klezmer, Circo Imperfecto) is her first solo piece, WET FLOOR, an hilarious comedy that will put your nerves on edge. The audience has come to see a dance performance that is about to begin but, before, the cleaning company must leave the space in an appropriate condition for the dancer.With audience participation and appropriate for all ages. A clown and physical theatre show of 30 to 35 minutes, adaptable to all kinds of performance spaces.
L’espectàcle està a punt de començar.El festival ha contractat els serveis de l’empresa WETFLOOR, amb més de trenta anys d’experiència, perquè deixi l’escenari en condicions. Tot ha d’estar net i polit abans que arribin els artistes.La clown Cristina Solé (los2play, Circus Klezmer, Circo Imperfecto) torna als escenaris amb el seu primer solo WETFLOOR, una comèdia hilarant que posarà a prova la teva paciència.El public arriba a veure una peça treatral, Hamlet, però abans l’empresa Wetfloor haura de deixar la escena preparada per els artistes.
El espectáculo está apunto de empezar.El festival ha contratado los servicios de la empresa Wet Floor, con más de 30 años de experiencia, para que limpie y acondicione el escenario. Todo debe quedar inmaculado y listo para que el espectáculo comience. El nuevo espectáculo de Cristina Solé, (Los 2play, Circus Klezmer, Circo Imperfecto) regresa con su primer solo WET FLOOR, una comedia hilarante que te hará perder los nervios. El público viene a ver el espectáculo de danza que está apunto de comenzar, antes, la empresa de limpieza deberá dejar el espacio adecuado para la bailarina. Con participación de público y adaptada para todos los públicos. Espectáculo de clown y teatro gestual de 20-30 minutos de duración, adaptado a todo tipo de escenarios.
L’espectàcle està a punt de començar.El festival ha contractat els serveis de l’empresa WETFLOOR, amb més de trenta anys d’experiència, perquè deixi l’escenari en condicions. Tot ha d’estar net i polit abans que arribin els artistes.La clown Cristina Solé (los2play, Circus Klezmer, Circo Imperfecto) torna als escenaris amb el seu primer solo WETFLOOR, una comèdia hilarant que posarà a prova la teva paciència.El public arriba a veure una peça treatral, Hamlet, però abans l’empresa Wetfloor haura de deixar la escena preparada per els artistes.